Ludzie bardzo się różnią, ale problemy mają podobne
Praktycznie każdy z nas się różni, co innego go cieszy i w inny sposób okazuje uczucia, inaczej będzie reagował na najróżniejsze stresowe sytuacje i co innego dla niego będzie trauma którą się nie da przejść. Ale współczesna wiedza naukowa odróżnia wiele wspólnych dla wszystkich symptomów – takich, których pojawienie się w określonym schemacie lub razem oznacza zdrowotne problemy. A choroba taka będzie dotyczyć umysłu. Niekiedy bywa i tak, że chociaż choruje umysł, to objawy wykazują rozmaite narządy. Jeżeli kolejne badania nie wskazują na konkretne schorzenie, warto skonsultować się ze specjalistą w zakresie problemów zdrowia psychicznego. Już nawet jedna rozmowa sprawi, że opiekujący się nami psycholog radom ustali kierunek dalszego postępowania. Być może zaproponuje wizytę u lekarza pokrewnej specjalizacji i farmakoterapię, ale także prawdopodobne, że może wystarczyć terapia dla dzieci radom, w czasie jakiej omówi z nami prawdopodobne powody bieżących problemów i nakreśli kolejne etapy leczenia.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.